Om utleier

Front Real Estate er et partnereiet eiendomsselskap som investerer i næringseiendom og boligprosjekter.

Vi forvalter og utvikler egne eiendommer og samarbeider gjerne med andre eiendomsbesitter, utviklere, entreprenører, leietakere og finansielle aktører. Vi utvikler eiendom for og i samarbeid med leietakere og har fokus på å skape fremtidsrettede og velfungerende eiendommer der det er et attraktivt og god underliggende marked. Vi investerer i alle segmenter, herunder, handel, kontor, lager, logistikk, bolig, hotell, mv.

Front Real Estate er eier av Carucel Gruppen og selskapets operative partnere. Carucel gruppen er eiet av Carl Erik Krefting med familie, som er et investeringskonsern med hovedvekt på eiendom. De operative partnerne i selskapet har en lang, og variert bakgrunn innenfor eiendom.

Selskapet har i dag en eiendomsportefølje på ca 68 000 kvm innen kontor, handel, servering, lager og lett industri, til en verdi av ca 3 milliarder. Eiendommene har beliggenhet i Oslo og Drammen.

Interessert?

Meld interesse